Tuyển dụng

Dịch vụ test nhanh covid tại nhà, tp vinh, nghệ an

𝐂𝐇𝐔̉ Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃𝟏𝟗 – 𝐁𝐀̉𝐎 𝐕𝐄̣̂ 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 Dành cho cá nhân, hộ gia đình và các Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu 𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀̀, 𝐕𝐀̆𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng triển khai 𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇…

Tiếp tục đọc